Kõige rõvedam pagi sel aastal, aga esimene kalipsovaba sõit päris merel (Paralepa ei lähe arvesse  

surfis 0.5 tundi