Kannest sai nüüd juba eemalt jälgitud ning Hannest sai koolitatud. 

surfis 1.5 tundiKakumäe