Viidik siis minu sõidust Vergis 14. Augustil.
............................................................